FANDOM


selepas menang FFIV2.shinsei inazuma 11 telah menjadi wakil bumi untuk pertandingan grand celesta galaxy.justeru itu shinsei inazuma 11 bertukar nama menjadi earth eleven.

 1. matsukaze tenma[mf-kepten] 8       
 1. tsurugi kyousuke[fw] 10
 1. shindou takuto[mf] 9
 1. matatagi hayato[fw] 11
 1. nozaki sakura[fw] 7
 1. kusaka reijji[fw] 6
 1. tetsukado shin[df] 5
 1. munimura konoha[df] 2
 1. manabe jinichurou[df] 4
 1. minaho kazuto[df] 3
 1. ibuki manemusa[gk] 1   
 1. ichikawa zanarkurou[fw] 18
 1. nishizono shinsuke[gk] 20
 1. manuuba gibutsu[10-sementara] 10                                                                                                                                                                    

All items (7)